Name: logo vandværket i skole.png.
Hornslet Vandværk i Skole
Indsigt i dit lokale vand
Ledningsnet
Name: ledningsnet.png.
Jordledningen fra stophanen og ind til hvert hus er ikke vandværkets ansvar, men den enkelte ejers ansvar.
- det er kommunens plan for hvordan alle kommunes borgere forsynes med rent drikkevand.
Du får mulighed for at se fx ”grundvandets landskab” (et såkaldt potentialekort), indvindingsoplande (dog kun for nogle vandværker), forsyningsområder, vandværkernes og boringernes placering m.m. – blot ved et klik i menuen.
På kortet ses forsyningsledningerne frem til forbrugernes stophane. Rørene fra skel frem til huset er ejers ansvar.
Spørg på vandværket om du må se kortet over vandværkets ledningsnet. Måske har de det liggende i en digital form, som kan ses på vandværkets hjemmeside.
Skoleprojektet
Vandværket i skole er lavet i samarbejde med skolens lokale vandforsyning. Se vores vejledning og læs om tankerne bag projektet:
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:
Mitdrikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand:
Udgivet af Hornslet Vandværk i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN
Vi samarbejder om projektet
Er du også interesseret i at være med?
Denne hjemmeside er lavet med svift.net - Din vision. Dit site.